erb zp g

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámenie o začatí územného konania a o nariadení ústneho pojednávaní...

... a podľa § 36 ods.4 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Popis navrhovanej stavby: ...výstavba nového VN zemného káblového vedenia a rekonštrukciu ...

  Celé znenie nájdete TU... (i pdf96,8 kB)

©2020-webm-