COVID-19

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia platné od 15.10.2020...

Všetkým osobám sa zakazuje s účinnosťou od 15. októbra 2020 od 06:00 h do odvolania pohybovať sa na verejnosti v exteriéroch, v priestoroch interiérov budov, alebo v prostriedkoch verejnej dopravy bez prekrytia horných dýchacích ciest (nos a ústa) rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom, či šatkou, a to s výnimkou,  Viac celé znenie... ( i pdf 81,3 kB)

S účinnosťou od 15. októbra 2020 od 6:00 h do odvolania sa uzatvárajú všetky nasledovné zariadenia, Viac celé znenie... ( i pdf 109,2 kB)

 ©2020-webm-