VEREJNÉ zhromaždenie občanov - spoločné prerokovanie: "Modernizácia železničnej trate..."

Dovoľujeme si pozvať občanov, laickú i odbornú verejnosť a všetky dotknuté orgány na spoločné verejné prerokovanie navrhovanej činnosti: "Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad-Tatry (mimo), 5. etapa" na životné prostredie, podľa § 34 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov. 

 

Verejné prerokovanie sa uskutoční dňa:

13.6.2019 (štvrtok) o 17:30

na Obecnom úrade v Závažnej Porube, Hlavná 135,

veľká zasadačka

 Organizujeme ho s navrhovateľom Železnicami Slovenskej republiky a spracovateľom Správy o hodnotení firmou REMING CONSULT a.s..

S pozdravom

starosta obce Ing. Pavel Beťko, v.r.

©2019-webm-