Otázky a odpovede.

Máte otázky, ktoré sa týkajú obce, samosprávy obce, alebo jej inštitúcií? Napíšte ich!

V najkratšom možnom čase, v spolupráci s kompetentnými, uverejníme odpoveď.

Vyhradzujeme si právo neuverejniť otázky, ktoré sú nezmyselné, obsahujú vulgarizmy, národnostné, alebo rasové urážky, anonymné a otázky, ktoré sa netýkajú uvedenej problematiky, alebo nemajú charakter otázky (reklama, odkazy na iné webové stránky, média a pod.).

Sekcia "Otázky a odpovede" nenahrádza informačnú povinnosť obce v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

Ak máte pocit, že vás naše podmienky obmedzujú, túto sekciu "Otázky a odpovede" nepoužívajte.

Napísať otázku

Vaše otázky - naše odpovede:


Ľudovít, - 02. november 2020, 15:52

Dobrý deň, p. starosta, ďakujem za profesionálnu organizáciu testovania na covid!

Odpoveď - 03.11.2020, 14:38

Dobrý deň pán Ľudovít.

Veľmi nás teší Vaše uznanie, celá akcia bola dobre pripravená a aj zrealizovaná.

Bolo to náročné nielen na čas, ale hlavne na fyzické a psychické vypätie všetkých činovníkov, ktorí to vynikajúco zvládli. Som potešený, že si občania všímajú aj pozitíva a obetavosť, lebo práve o tom to bolo. Ešte raz ďakujeme za uznanie a podporu, veľmi sme to potrebovali či už od Vás, alebo aj od mnohých ľudí, ktorí vyslovili tiež uznanie.

S pozdravom Ing Pavel Beťko, starosta obce. 


Zuzana, - 15. júl 2020, 06:13

Vcelnica je skvely projekt, taktiez otvorenie bolo tomu adekvatne. Preco, spolu s pocetnymi hostami z odbornej i politickej sfery, ste medzi hostami neprivitali aj p. Petra Rufusa?

Odpoveď - 15. júl 2020, 15:56

Pán Peter Rúfus prišiel v priebehu otvorenia, bol privítaný neskôr v užšom kruhu. Osobne som sa s ním rozprával.

S pozdravom Ing Pavel Beťko, starosta obce.


Mária, - 07. jún 2020, 11:40

Kedy budú zverejnené výsledky z dotazníkov?

Odpoveď - 07. jún 2020, 18:53

Dobrý deň.

Ďakujem za otázku. Spracované odpovede sú už pripravené v tlačovej forme do Porubských novín, ktoré sa budú distribuovať v priebehu júna. Zároveň potom budú zverejnené aj na webe obce Závažná Poruba.

Ing. Katarína Poliaková, poslankyňa OcZ Závažná Poruba


Jozef, - 04. jún 2020, 06:58

Neohrozovať a neznečisťovať! - nie je lepšie napísať celú pravdu, a to že sa v ten deň vylialo väčšie množstvo betónu na cestu, preto obec rýchlo čistila cestu, fotila a šup na web sa pochváliť, len sa zabudli dať fotky vyliateho betónu, čo bol vlastne dôvod tohto čistenia. Za celú výstavbu sa takto čistila cesta 2x. Inak sa o to starajú obyvatelia ulice, ktorý na problém s dopravou a znečistením cesty neustále upozorňujú.

Odpoveď - 8. jún 2020, 11:42

Vážený pán Jozef,

Vašu kritiku vnímame, avšak musím povedať, že aj obec urobila niektoré opatrenia aby cesta bola udržiavaná a čistá. Áno máte pravdu, zametačom sa čistila dvakrát , okrem toho však aj zamestnanci obce ju čistili ručne, čistila ju aj LVS. Zároveň pravidelne upozorňujeme staviteľov ako aj dodávateľov materiálov a betónových zmesí na dodržiavanie čistoty na komunikácii, nielen ústne , ale aj písomne. Je treba skonštatovať, že hlavne stavitelia sú zo zákona zodpovední pri znečistení komunikácie túto bezodkladne očistiť.

Verím, že spoločnými silami sa nám podarí situáciu zvládnuť a komunikáciu udržať v dobrom stave.

Ing. Pavel Beťko, starosta obce


Peter, - 08. máj 2020, 19:24

Dobrý deň, chcem sa opýtať kedy sa opravia výtlky a aj kanálové šachty čo sú na vozovke na hlavnej ceste??? Alebo aspoň nech sa označia, aby som ich vedel obísť poprípade zastaviť pred nimi, aby som si nepoškodzoval vozidlo.

Odpoveď - 11. máj 2020, 08:13

Dobrý deň pán Peter,

v prvom rade je treba skonštatovať, že cesta na hlavnej ulici nie je majetkom obce, ale patrí Slovenskej správe ciest, ktorá na nej vykonáva aj údržbu. Hneď po zime sme urgovali jej opravu. Bolo nám povedané, že prioritou správcu sú opravy ciest prvej a druhej triedy. Prisľúbili nám, že v najbližšej dobe výtlky opravia. Tohto času zarezávajú a následne opravia výtlky.

S pozdravom Ing Pavel Beťko, starosta obce.


Vladimír, - 24. marec 2020, 10:19

Sú ľudia z rizikových krajín a oblastí v obci zahlásení? Z čísla domu xxx vychádzalo auto s xxx značkou. Je tam niekto v karanténe? Ak áno, prečo vychádzajú?

Odpoveď - 24. marec 2020, 14:44

Po preverení situácie konštatujem nasledovné. To auto aj s majiteľom je od októbra minulého roku na Slovensku - takže žiadna karanténa.

Ľudia, ktorí sa vracajú zo zahraničia, sú povinní nahlásiť sa ošetrujúcemu lekárovi prípadne okresnému hygienikovi. Nie sú povinní hlásiť sa na obci. My sa však snažíme mapovať situáciu návratov našich občanov a všetkých upozorňujeme na ich povinnosti. Zatiaľ si myslím, máme podchytených všetkých.

A prosím Vás keď máte podozrenie, zavolajte je to rýchlejšie.

S pozdravom Ing Pavel Beťko, starosta obce.

Ján, - 19. marec 2020, 16:15

V prístrešku pri medokýši si mikulášťania robia korona párty, zhromažďujú sa tam z troch aj viac áut, nepoužívajú rúška, behajú tam deti. Ako obec v čase núdzového stavu zabezpečuje kontrolu takýchto miest (aj areál Mateja Staroňa)? Nedala by sa zorganizovať poprípade hliadka hasičského zboru?

Odpoveď - 20. marec 2020, 09:10

Vážený pán Ján, ďakujem za postreh.

Tento problém sme niekoľkokrát riešili, či už na obci, poriadkovou komisiou, tak aj s Políciou. V prvom rade treba o takejto udalosti okamžite informovať vedenie obce /starosta, zástupca starostu príp. poslanecký zbor/, alebo priamo Políciu na číslo 158, ktorá pošle hliadku. -poznačiť EČV-. Ja osobne minimálne dvakrát do dňa, niekedy aj vo večerných hodinách tieto priestory monitorujem, niekedy aj zamestnanci obce či správca areálu. Čo sa týka DHZ v tejto dobe nie je najlepšie ich tam posielať a ohrozovať ich zdravie, ale prediskutujem to s nimi. Tieto problémy sa nám podarí monitorovať aj kamerovým systémom, ktorý by sme mali začať budovať tohto roku.

Verím, že spoločnými silami sa nám aj tento neduh v našej obci podarí odstrániť.

S pozdravom Ing Pavel Beťko, starosta obce.


Eva, - 08. marec 2020, 09:28

Dobrý deň, asi v polovici januára ste uverejnili na stránke dotazníky spokojnosti. Chcem sa vás spýtať, či zverejníte aj názory nás občanov, ak áno, tak kedy?

Ďakujem Eva.

Odpoveď - 08. marec 2020, 10:41

Dobrý deň pani Eva,

ďakujem za otázku. Dotazníky budú ešte v mesiaci marec distribuované do obchodu COOP Jednota a Pemmeva, aby sa mohli vyjadriť aj občania bez prístupu k PC... Následne v mesiaci apríl budú dotazníky vyhodnotené a samozrejme aj výsledky sprístupnené občanom na stránke obce a aj v najbližšom čísle Porubských novín.

S pozdravom Ing. Katarína Poliaková, poslankyňa OcZ v Závažnej Porube


Pavol H., - 21. január 2020, 13:24

Dobrý deň, nevie obec zabezpečiť častejšie vyprázdňovanie separovaného odpadu? Nádoby na plast sa zaplnia behom pár dní, nádoby na sklo sú už 2 týždne nevybrané, okolo nádob je kopec fliaš. Nehovoriac o tom, že do separovaného odpadu ľudia hádžu aj iný odpad.

Odpoveď - 18. február 2020, 16:48

Vážený pán Pavol, teší ma Váš záujem o veci verejné. Odpovedám na vašu otázku neskôr z nasledovného dôvodu. Od začiatku roka prebiehajú intenzívne rozhovory so zberovou spoločnosťou a Organizáciou zodpovednosti výrobcov, ktorí sú zodpovední za vývoz separovaného zberu. Včera sme konečne dostali odpoveď. Podarilo sa vyrokovať niekoľko vývozov naviac a pridanie štyroch kontajnerov na plasty a sklo. Ako ste si predpokladám všimli podstatne sa zlepšil stav. Okrem toho zamestnanci obce jeden až dvakrát týždenne robia poriadky okolo kontajnerovísk. Stav, ktorý ste opísali vznikol po vianočných sviatkoch, keď zberová spoločnosť mala poruchu na zberovom voze a nestíhali uspokojiť všetky obce naraz. Čo sa týka triedenia odpadov je len na nás ako sa k tomu postavíme. Náučné letáky roznášali aj s kalendármi poslanci, podľa, ktorých by sme mali separovať. Je treba si všímať a napomínať spoluobčanov, ktorý netriedia. Obec dopláca nemalé finančné prostriedky na komunálny odpad a len zvýšením separovateľnosti dokážeme niečo ušetriť. Odpadové hospodárstvo je veľmi zložitý proces a nedá sa všetko napísať, preto ak máte o túto tému záujem príďte na obecný úrad, kde Vám podám bližšie informácie. Verím, že nám ide o spoločnú vec zachovania čistého prostredia nasledujúcim generáciám.

S pozdravom a úctou Ing. Pavel Beťko, starosta obce.


Marta, - 24. január 2020, 22:44

Dobrý deň, chcem sa vám za moju starkú (87r.) poďakovať, ktorú ste potešili farebným vydaním porubských novín, doteraz sme ich vo farbe čítali na internete. Uvažujete aj tento rok vydávať porubské noviny vo farebnom vydaní? Ďakujem.

Odpoveď - 25. január 2020, 09:21

Ďakujeme za milé slová. Naším cieľom je vydávať Porubské noviny farebne. Farba je drahá a vysoko to zvyšuje náklady na výrobu. Ale aj tak. Budeme hľadať zdroje, aby vychádzali po celý rok vo farebnej verzii. Vieme, že obraz a farebný je viac ako tisíc slov. Usilujeme, aby naše noviny ďalej informovali, zbližovali ľudí a dokumentovali to, čím žijeme a čo robíme. Poteší nás, keď prispejete do rubriky Čitatelia napísali.

S pozdravom Dr. Dušan Migaľa, šéfredaktor.