erb zp g

Výzva - predloženie cenovej ponuky: "Ihrisko Závažná Poruba"...

 

Obec Závažná Poruba je verejným obstarávateľom podľa § 7ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ZVO).

Názov zákazky: Ihrisko Závažná Poruba

... celé znenie výzvy...  ( i pdf 133,4 kB)

V Závažnej Porube 15.04.2021

©2021-webm-