Projekt: "Knihy pre každého" - nákup kníh z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Obec Závažná Poruba v roku 2020 podala projekt s názvom "Knihy pre každého", ktorý bol zameraný na akvizíciu knižničného fondu.

V rámci projektu obec získala dotáciu na nákup kníh do obecnej knižnice v hodnote 2 000 Eur z Fondu na podporu umenia.

V knižnici pribudlo 206 kníh všetkých žánrov, pre všetky vekové kategórie. Každá novo zakúpená kniha je označená modrou nálepkou "Z verejných zdrojov podporil fond na podporu umenia". Veríme, že čitatelia knižnice sa potešia novým titulom.

Touto formou chceme poďakovať Fondu na podporu umenia za poskytnuté finančné prostriedky.

Čitatelia knižnice si môžu knižky vypožičať v prevádzkovej dobe knižnice, a to každý štvrtok od 16:30 do 18:30 h. Taktiež sa potešíme aj novým čitateľom.

Ing. Andrea Uličná

 

Fotogaléria:

Text i foto: -Andrea Uličná- ©2021-webm-