Projekt: "Kniha ako najlepší priateľ človeka" z grantového systému MK SR pre obecnú knižnicu.

Náučná literatúra pre dospelých: 6

Náučná literatúra pre deti: 2

Krásna literatúra pre dospelých: 53

Krásna literatúra pre deti: 26

Knižničné jednotky sú umiestnené medzi ostatnými titulmi v knižnici, a to podľa autora a typu literatúry, no od ostatných publikácií sa líšia tým, že všetky zakúpené publikácie boli označené vetou: "Publikácia bola zakúpená s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky". Tu nájdete celý zoznam zakúpených kníh... (pdf 95,8 kB)

Žiadateľ: Obec Závažná Poruba, Hlavná 135, 032 02 Závažná Poruba (Obecná knižnica)

Program: 2. Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií

Podprogram: 2.5 Akvizícia knižníc

Názov projektu: Kniha ako najlepší priateľ človeka

Číslo zmluvy: MK-1213/2015/2.5

Požadovaná dotácia v EUR: 1000,- eur

Poskytnutá dotácia v EUR: 700,- eur

©2015-Ľudmila Kráľová-