Pracovné stretnutie predstaviteľov komplementárnych projektov

Stretnutie predstaviteľov obidvoch partnerských samospráv sa konalo na Chate Opalisko 14.1.2014. Stretnutie bolo zamerané na organizačnú prípravu športových podujatí pre deti, ktoré sa majú konať na obidvoch stranách hranice. Termín podujatí sa niekoľkokrát posunul v dôsledku nedostatku snehovej pokrývky.

Výsledný termín bol stanovený na 8.-10.3.2014 v Závažnej Porube a 15.-17.3.2014 v poľskej Obidowej. Účastníci stretnutia sa zároveň oboznámili s vyznačenými trasami v katastri obce Závažná Poruba.

Fotogaléria:

Text i foto: -Kladia Jozefčeková-, ©2014-webm-