Odovzdanie trás pre bežecké lyžovanie do užívania

Novovyznačené trasy pre bežecké lyžovanie v extraviláne obce sú od dnešného dňa prístupné pre verejnosť.

K dispozícii sú štyri okruhy so spoločným štartom/dojazdom umiestneným v Areáli zdravia. Okruhy sa odlišujú dĺžkou (žltý okruh: 2,2 km; zelený okruh: 3,3 km; modrý: 5,0 kmčervený okruh: 6,7 km) a náročnosťou. 

Bežecké trasy boli vybudované so súhlasom Združenia majiteľov lesa pozemkové spoločenstvo Závažná Poruba. Ďakujeme, že v tomto území dodržiavate zásady ochrany prírody a neznečisťujete ju. Veríme, že váš pobyt bude pre vás príjemným relaxom a radi sa do nášho územia vrátite.

Fotogaléria:

Text i foto: -Kladia Jozefčeková-, ©2014-webm-