Dohodli harmonogram realizácie podporeného projektu - (Bicyklom za krásami prírody)

Predstavitelia Závažnej Poruby v rámci cezhraničnej spolupráce vycestovali vo štvrtok 14. marca 2013 do Poľska. Stretli sa s partnerskou organizáciou, ktorou je Gmina Nový Targ. Obsahom pracovného rokovania sa stal harmonogram realizácie podporeného projektu: "Bicyklom za krásami prírody".

Zamerali sa aj na výmenu skúseností z pôsobenia miestnej samosprávy v týchto oblastiach: ochrana ovzdušia, vody, lesov, likvidácia komunálneho odpadu, separovanie, modernizácia školských objektov, údržba miestnych komunikácii, túlavé psy...

Súčasťou stretnutia bola prehliadka pripravovanej cyklotrasy na poľskej strane, ktorá povedie po brehu Dunajca v dĺžke 9 km.

©2013