COVID-19

Vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši zo dňa 22.12.2020.

 Viac celé znenie... ( i pdf 66,3 kB)

 ©2020-webm-