UZNESENIE VLÁDY SR č. 30/2021 zo 17. januára 2021.

... k návrhu na prijatie opatrení na pokles ochorení COVID-19 na území Slovenskej republiky a na zmenu prijatých opatrení podľa čl. 5 ods. 4ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov

Obmedzuje...

Celé znenie TU... (.pdf 99,6 kB)

 ©2021-webm-