UZNESENIE VLÁDY SR č. 123/2021 z 28. februára 2021 – sprísnenie COVID-19 opatrení od 03.03.2021...

... k návrhu na prijatie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov.

Celé znenie TU... (.pdf 126,3 kB)

 ©2021-webm-