UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č.215 z 26. apríla 2021 k návrhu na opakované predĺženie času trvania núdzového stavu...

... podľa čl.5 ods. 2 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády SR č.587 z 30.septembra 2020 a na prijatie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov.

 

Celé znenie TU... (.pdf 147,8 kB)

 ©2021-webm-