Skríningové testovanie v obci Závažná Poruba.

Vážení spoluobčania v sobotu 23.1.2021 sa bude v našej obci konať skríningové testovanie na COVID-19.

Čas testovania: 07:00 – 18:00 h

Posledný odber bude o 17:30 h

Miesto: Kultúrny dom v Závažnej Porube

Testovanie prebehne podľa ulíc. Rozpis testovania je zverejnený pod textom a taktiež vo vývesných tabuliach obce.

Žiadame tých, ktorí sa chcú otestovať aby dodržali zverejnený harmonogram.

Testovanie sa odporúča hlavne občanom od 15 do 65 rokov.

Testovať sa nemusia tí občania, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 a majú o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, alebo boli zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19 dvoma dávkami vakcíny a po poslednej uplynulo aspoň 14 dní a tiež ťažko zdravotne postihnutí.

Ďakujem za pochopenie a vydržme.

Ing. Pavel Beťko, starosta obce

skriningove testovanie covid zp 23012021

©2021-webm-