Report z druhého kola testovania COVID – všetko prebehlo hladko.

Cez víkend (07.-08.11.2020) sa v našom kultúrnom dome konalo druhé kolo celoslovenského testovanie na pandemický vírus COVID - 19.

Testovanie vykonal ten istý tím ako prvé kolo, a tak opäť všetko prebehlo hladko, bez akýchkoľvek rušivých vplyvov. Chcem sa im aj touto cestou poďakovať za perfektne odvedenú prácu. Pochvalu sme dostali aj od prednostu ing. Repaského a od šéfky krízového štábu pani Marty Kollárovej, ktorí boli skontrolovať priebeh testovania.

Testovací tím tvorili:

  • Vedúci tímu: rtm. Mgr. Dušan Nemtušiak,
  • Polícia: nprap. Jakub Chriašteľ, prap. Peter Dropa,
  • Zdravotníci: MUDr. Zuzana Grešová, Mgr. Ivanka Mihaldová, Miška Macková, Juraj Hrabuša,
  • Administratíva: Františka Kurajdová, Monika Petrášová, Andrea Gallová, Mirka Hladká,
  • DHZ: Roman Iľanovský, Martin Kubovčík, Vladimír Duda, Anton Kováč, Jaroslav Križka, Tomáš Javoš, Jaroslav Kováč.

Za obidva dni sme otestovali 860 občanov z toho boli pozitívni traja, čo je 0,34 %.

Veľká vďaka všetkým činovníkom, ktorí akokoľvek prispeli k zdarnému priebehu testovania. Samozrejme vďaka patrí aj Vám občanom za disciplinovanosť a dochvíľnosť. Pozitívnym prajem bezproblémové uzdravenie.

Ing. Pavel Beťko - starosta obce.

Text i foto: -Pavel Beťko-,

  ©2020-webm-