01Pozitívna myseľ – negatívny test.

A máme to za sebou. Prvé aj druhé kolo. Poznáme aj výsledky. V čase prípravy i samotného priebehu testovania som trval v stálom kontakte so starostom Ing. Pavlom Beťkom. Vychodí mi to tak, že pod zostavenie odberového tímu, organizáciu a úspešný priebeh celej akcie sa podpísal svojou aktivitou a osobným nasadením. Nebudem ďaleko od pravdy keď napíšem, že starostovi Závažnej Poruby patria slová uznania a poďakovania. Náš starosta spolu s manželkou Ivkou sa postaral o celý odberový tím a všetkých testovaných občanov.

V týchto náročných chvíľach konal ako pozorný a starostlivý otec obce. Prajeme mu, aby ho stále sprevádzala pozitívna myseľ a trval negatívny výsledok testu.

Uvažujem, čo robiť v týchto chvíľach, keď vieme na čom sme? Obrniť sa poriadnou dávkou trpezlivosti tak, ako to dokázali naši predkovia v čase prvej i druhej vojny. Snažme sa všetci hľadieť dopredu s optimizmom a vierou, že raz karanténa a sociálna izolácia skončí a budeme žiť svoj život v pohode a všetci spolu. Buďme zhovievaví a snažme sa vidieť svetielko nádeje.

Skutkami naplňme logo týchto dní: SOM ZODPOVEDNÝ. Zvládneme to, lebo sme humanisti!

Dušan Migaľa

   ©2020-webm-