Čo môžete, alebo nemôžete robiť po 27. januári 2021 bez testu.

Výnimku na viaceré zákazy dostanú iba ľudia s negatívnym testom.

Od pondelka 18. až do 26. januára bude na Slovensku prebiehať tzv. celoplošné skríningové testovanie. Testovanie nebude povinné, minister zdravotníctva Marek Krajčí však povedal, že vláda chce poprosiť obyvateľov SR o pretestovanie.

Od 27. januára začne platiť sprísnený zákaz vychádzania. Nižšie nájdete kompletný prehľad toho, čo budete môcť robiť od 27. januára iba s negatívnym testom a čo aj bez neho.

Rovnaké výnimky sa týkajú aj ľudí s dvoma dávkami očkovania či prekonaným ochorením za posledných 90 dní. (Ak ste ochorenie za posledné tri mesiace prekonali, stačí vám potvrdenie od lekára o prekonaní infekcie COVID-19. V takom prípade môžete chodiť von, no nezabudnite mať toto potvrdenie stále pri sebe.) Deti do 15 rokov a seniori nad 65 rokov majú výnimku iba pri pobyte v prírode a individuálnom športovaní.

Bez testu zakázané:

 • ísť do práce
 • ísť do čistiarne odevov, na doplnenie pohonných hmôt, na kúpu novín a tlačovín, do očnej optiky, do banky, poisťovne, knižnice, servisu bicyklov, servisu motorových vozidiel, na poštu (vrátane výdajného miesta zásielkovní), cestu do služby technickej a emisnej kontroly vozidiel, na zberné miesta pre príjem žiadostí na vydanie tachografických kariet, do opravovne obuvi, servisu telekomunikačnej techniky
 • ísť na hromadné podujatie, ktorého prevádzku povolil Úrad verejného zdravotníctva SR
 • ísť na výdajné miesto internetových obchodov (e-shop), cestu na výdajné miesto iných obchodov
 • ísť na cestu za účelom vycestovania do zahraničia i späť
 • ísť do prírody alebo individuálne športovať v okrese (výnimku majú osoby mladšie ako 15 rokov a staršie ako 65 rokov)
 • cesta do školy žiaka druhého stupňa základnej školy, strednej školy a poslucháča staršieho ako 10 rokov
 • dospelí sprevádzať deti do škôlky, alebo školy
 • ísť na orgán verejnej moci, za účelom vykonania výkonu, ktorý sa nedá vybaviť na diaľku

Bez testu dovolené:

 • ísť do najbližšieho obchodu na účel obstarania nevyhnutných životných potrieb (najmä nákup, alebo zaobstaranie potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov a pomôcok, hygienického tovaru, drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá)
 • ísť lekárovi na preventívnu prehliadku, plánovanú i neodkladnú zdravotnú starostlivosť, vrátane sprevádzania blízkej osoby
 • ísť na PCR test, antigénový test alebo očkovanie
 • ísť na pohreb, sobáš, krst
 • ísť sa postarať o blízku osobu, ktorá je na takúto starostlivosť odkázaná
 • ísť venčiť psa a mačky do 1000 metrov od bydliska, starať sa o hospodárske zviera, navštíviť veterinára
 • dieťa môže ísť do materskej školy
 • žiak prvého stupňa môže ísť do školy
 • dieťa a sprevádzajúca osoba môže ísť za osobou, ktorá má právo na styk s dieťaťom
 • rodič môže ísť s dieťaťom odovzdať ho inému rodičovi v striedavej starostlivosti alebo sa s ním stretnúť
 • presunúť sa do zariadenia sociálnych služieb
 • zdravotná vychádzka osoby staršej ako 65 rokov, ŤZP na vozíčku, do 1000 metrov od bydliska, buď samostatne alebo s členmi domácnosti
 • dostaviť sa pred orgán činný v trestnom konaní
 • ísť na súdne pojednávanie

Mohlo by vás zaujímať...

  ©2021-webm-