Priznanie k dani z nehnuteľnosti...

Vážení občania, kto v období od 02.01.2020 - 01.01.2021 nadobudol, alebo predal nehnuteľnosť je povinný do 01.02.2021 podať na obecnom úrade daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti. Aj napriek tomu, že z titulu pandemickej situácie bude obecný úrad do 24.1.2021 zatvorený je možné toto daňové priznanie podať nasledovným spôsobom.

Tlačivá k dani z nehnuteľnosti sú k dispozícii pri vstupe na obecný úrad, taktiež je tam schránka do ktorej môžete vyplnené tlačivá vhodiť.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte pracovníčku obecného úradu na t.č.: 0911 644 695.

 Starosta obce Ing. Pavel Beťko.

©2021-webm-