Žatva na porubskom chotári...

V extrémne horúcich augustových dňoch obilie pod Poludnicou dozrelo a nastal čas žatvy. Žatva bola odjakživa vrcholom všetkých prác na poli. Chlieb náš každodenný prišiel zas. Do lánov jačmeňa a pšenice sa zahryzli kombajny tak, že sa za nimi až prášilo. A sypalo dobre.

Text: i foto: -dm-, ©2021-webm-