Za vytriedený odpad občan neplatí.

Na základe objednávky Závažnej Poruby pristavila v dňoch 16. a 17. októbra 2020, v tomto roku už po druhý raz, zberová spoločnosť veľkokapacitné kontajnery na: elektronický odpad, nebezpečný odpad, textil a železný šrot.

Občania Závažnej Poruby prijali výzvu samosprávy obce a dodržujúc hygienické opatrenia postupne, podľa komodít privážali nepotrebné veci a predmety. Vďaka recyklácii sa odpad znovu využíva na výrobu nových produktov, čím sa zmenšuje spotreba prírodných zdrojov, šetrí sa spotreba energie a pomáha sa životnému prostrediu. Za porozumenie, správne triedenie patrí všetkým uznanie a slová poďakovania. A ešte niečo: aj naše príbytky sú krajšie.

Text i foto: -dm-, ©2020-webm-