Výzva k vlastníkom nehnuteľností.

Stredoslovenská distribučná, a.s.,... vyzýva všetkých vlastníkov nehnuteľností na ktorých sa nachádza elektrické vedenie,

viac priložený text... (otvoriť po klinutí)

 vyzva seniorom

Text i foto: -Ľudmila Kráľová-, ©2020-webm-