Vonkajšie FITNESS je už prístupné...

Súčasťou novovybudovaného športoviska v Závažnej Porube je aj vonkajší FITNESS PARK.

Určený je pre rodičov, deti a osoby vyššie ako 140 cm a vážiace menej ako 150 kg. Na športovisku je potrebné dodržiavať prevádzkový poriadok vystavený na orientačnej tabuli.

Prevádzkový poriadok dávame do pozornosti, lebo slúži na zaistenie poriadku, bezpečnosti a ochrany zdravia užívateľov. O tom, že športová zóna sa teší veľkému záujmu a je hojne navštevovaná, svedčia priložené zábery.

Prevádzkovateľom je Obec Závažná Poruba.

Text i foto: -dm-, ©2021-webm-