Voda ohrozovala domy a športoviská...

Upchatá šachta v Políku nedokázala odvádzať prívalovú vodu do potrubia. Situácia na Športovej ulici bola kritická. Preto starosta Pavel Beťko a dobrovoľní hasiči na exponovanom mieste zasiahli v utorok podvečer. (18. mája 2021) Ručne a za pomoci techniky riešili náročnú situáciu. Rýchlym zásahom a obetavosťou sa predišlo väčším materiálnym škodám na príbytkoch a na majetku. Cez deň voda zaliala aj kotoleň v MŠ. Domáci hasiči odčerpávali a mali plné ruky práce.

Ako vidieť na obrázkoch záplavy sa nevyhli ani Závažnej Porube. Prognózy počasia na najbližšie dni sa už začali javiť priaznivo.

Text i foto: -dm-, ©2021-webm-