V láske žili, v úcte spomíname.

V tomto roku návštevy cintorínov vynecháme. Sviečku zapálime len virtuálne.

Text i foto: -dm-, ©2020-webm-