Už sa vrátil domov...

Posledný marcový deň 2021 o 19:00 h priletel do Závažnej Poruby bocian. Odpočíva po dlhej ceste a čaká na partnerku.

text: -dm- foto: -Bc. Mária Kendrová-©2021_webm-

Poznámka Webm:

Z archívu webovej stránky vyberáme prílet bocianov do našej obce:

  • rok 2012 - 22. apríla - po štvorročnej prestávke od roku 2008,
  • rok 2013 - 13. apríla, (na pravé poludnie)
  • rok 2014 - 28. marca, (11:30 h)
  • rok 2015 - 16. apríla,
  • rok 2016 - 02. apríla, (14:58 h) (vychovali 4 mladé bociany)
  • rok 2017 - 27. marca (17:00 h)
  • rok 2018 – neprileteli
  • rok 2019 - 13. mája 2019, (nezahniezdili, nepriletela partnerka)
  • rok 2020 – 07. apríl 2020, (08. apríla o 11:00 h priletela partnerka – vychovali dva bociany)

 

Už sa vrátil domov... Foto: Mária Kendrová-