Úprava Kostolnej ulice.

Obec v minulom týždni pristúpila k úprave Kostolnej ulice pri kaplnke.

Cieľom úpravy bolo zlepšenie prejazdu v kritickom mieste, ulice. Vykopali sme podložie, osadili novú uličnú vpusť a urobili rozšírenie vozovky cca o jeden meter z asfaltobetónu. Zároveň aj touto cestou žiadame vodičov aby dodržiavali prikázanú rýchlosť 30 km na tejto ulici a boli ohľaduplní k obyvateľom ulice Kostolnej.

Text i foto: -Pavel Beťko-, ©2020-webm-