erb zp small g

Starý web sme vylepšili.

Vítame Vás na "novej", vylepšenej webovej stránke obce a máme veľkú radosť, že vám ju môžeme predstaviť. Aj keď sa to nezasväteným možno nezdá, jej prípravou, technickým prevedením, správnym naplnením informáciami sme strávili niekoľko týždňov. Navrhli sme ju v modernom štýle, v prehľadne navrhnutej navigácii, prispôsobením sa novým požiadavkám.

Zmenili sme nielen dizajn, doplnili obsah a štruktúru stránky. Oproti "starej" umožňuje zabezpečenú komunikáciu v počítačovej sieti pomocou protokolu HTTPS. Dôraz sme kládli responzivitu, aby sme v dnešnej dobe smartfónov a tabletov umožnili prístup aj ostatným používateľom, ktorí navštívia našu stránku z takýchto zariadení. A iné novinky a vylepšenia.

Webová stránka je jedna vec, ale bez materiálov, dokumentov a informácií, ktoré sprístupňuje, by nemala žiadny význam.

Dve tretiny z obsahu stránky zaberajú tzv. povinné dokumenty a materiály podávajúce informácie o hospodárení obce - finančné informácie (rozpočet, výročné správa, faktúry...), zasadnutia, uznesenia, zápisnice OcZ, nariadenia obce, projekty, vyhlášky a iné informácie obecného úradu a zo samosprávy obce, ktoré sú trvalo umiestnené na stránke a pravidelne doplňované.

Zvyšok tzv. nepovinné tvoria články a fotogalérie zobrazujúce kultúrny, spoločenský a športový život v obci s časovým obmedzením na jeden rok, okrem fotogalérií inštitúcií, skupín, ktoré sú tu trvalo uložené.

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí na stránku prispievajú, bez vás by sa táto pomyselná reťaz ako zdroj informácií na stránke pretrhla.

Podeliť sa o zážitky, skúsenosti i pomocou článkov a fotografií nie je samozrejmosťou každého. Je to práca naviac, ale nech nás teší to, že uverejňované materiály na tejto webovej stránke, ale i na webových stránkach Domu Milana Rúfusa, divadla 3GD pomôžu našim rodákom doma i v zahraničí priblížiť dianie v obci.

Veríme, že sa Vám naša vylepšená stránka páči. Sme si vedomí, že žiadny novo spustený web sa nezaobíde bez chýb, aj keď by sme si to moc priali. Preto budeme veľmi radi, ak nám ich pomôžete odhaliť.

Veríme, že aj v budúcnosti budete napomáhať pri jej napĺňaní o potrebné informácie. Je ešte veľa toho, čo by mohla obsahovať.

Koniec starého je začiatok nového, lepšieho.

Webmaster 

©2020