Spoločne sa pomodlili pri kríži...

Na mieste, kde odpočívajú telesné pozostatky bratov a sestier sa stretli 1. novembra 2021 vo Sviatok všetkých svätých ku kresťanskej nábožnosti evanjelici i katolíci. Na začiatku pobožnosti si spoločne zaspievali pieseň z Evanjelického funebrála: "Skala vekov, Tvoja skrýš, ukry ma a srdce stíš!" Viedli sa Božím slovom a prosili, aby Pán Ježiš prejavil svoje veľké milosrdenstvo a ukázal cestu k Pánovi. Modlili sa za zosnulých, ktorí už medzi nami nie sú, no v našich mysliach a srdciach stále žijú. Vo viere prijali slová, ktoré povedal Pán Ježiš: "Kto počúva moje slovo a verí v toho, kto ma poslal, má večný život. Prejde zo smrti do života." Utvrdili sa v tom, že nie smrť, ale život v Pánovi k nám prichádza. Spoločne hľadali to, čo kresťanov spája. Aby sme boli bratia nielen podľa mena, ale žili ako družná rodina a konali dobro v nádeji Božieho posvätenia. Pobožnosť pri kríži na cintoríne v Brestovej sa skončila Modlitbou Pána.

Naplnení Božou milosťou prijali požehnanie a rozišli sa k hrobom svojich blízkych.

Text i foto: -dm-,©2021-webm-