Slávnostne sme ukončili školský rok.

V utorok 30.6.2020 sme slávnostne ukončili školský rok 2019/2020 spoločným stretnutím, na ktorom boli žiaci ocenení za výborný prospech, vzorné správanie, čitateľskú súťaž o kráľa a kráľovnú čítania a zberovú činnosť. Pani riaditeľka Mgr. M. Boltižiarová sa slávnostne prihovorila všetkým žiakom i pedagógom, ktorým poďakovala za ich obetavú prácu. Veľké poďakovanie adresovala aj rodičom žiakov, ktorí počas mimoriadnej situácie pomáhali svojim deťom pri dištančnom vzdelávaní.

Vďaka vynikajúcej spolupráci rodičov s pedagógmi, si žiaci všetkých ročníkov, stihli osvojiť všetko potrebné učivo. Rozlúčili sa s nami i žiaci štvrtého ročníka, ktorým želáme veľa úspechov v ďalšom štúdiu.

Záverom sme si so žiakmi popriali pekné prázdniny plné príjemných zážitkov.

Text: -Zuzana Hlavnová, foto: -Simona Marcinčinová-, ©2020-webm-