Šarkaniáda tento rok trochu netradične.

Každoročne sa počas jesenných dní stretávali deti, rodičia a pani učiteľky na kopci nad Iľanovom a spoločne si púšťali šarkany. Keďže tento rok mimoriadna koronavírusová situácia prerušila niektoré aktivity, ZRPŠ pri MŠ a ZŠ v Závažnej Porube oslovilo pani učiteľky, aby každá trieda vytvorila svojho triedneho šarkana. Detičky usilovne vyrábali a maľovali. Rodičovské združenie im na konci mesiaca za ich snahu a kreativitu prinieslo darčeky v podobe papiera, voskových pasteliek, fixiek a farbičiek.

Touto cestou ďakujeme za pekné obrázky, ktoré nám pani učiteľky poslali a šarkany teraz zdobia ich školy a triedy. Dúfame, že čoskoro sa opäť budeme môcť vrátiť k aktivitám, ktoré rodičia pravidelne pripravujú pre našich školákov.

Aby ste sa mohli potešiť aj Vy, pozrite si priložené fotky

Text: -Katarína Migaľová-, foto: -Simonka Marcinčinová, Simonka Strachanová-, 

©2020-webm-