Propagačné video našej obce...

Dovoľte nám predstaviť krátke propagačné video našej obce, ktoré vzniklo aj ku príležitosti osláv 90 rokov organizovaného športu v obci.

Materiály pripravila: -Katarína Poliaková-, ©2021-webm-

01