Poriadok dosiahneme len spoločnými silami.

Vizitkou každej upravenej obce je čistota a poriadok na miestnych komunikáciách.

S týmto cieľom samospráva Závažnej Poruby zabezpečila vyčistenie všetkých ulíc špeciálnym strojom. Miestny rozhlas opakovane upozorňoval našich občanov, aby v piatok 31. júla 2020 neparkovali svoje vozidlá na cestách. Podľa vodiča zametacieho stroja Hlavná ulica bola v pohode, priechodná, no na Novej ulici napočítal 14 osobných motorových vozidiel, ktoré parkovali z obidvoch strán cesty. Ukázalo sa, že nie všetci sú ochotní rešpektovať opodstatnené požiadavky samosprávy obce vyhlásené v záujme bezpečnosti a ochrany osobného majetku.

Zároveň sa obraciame na všetkých občanov s prosbou, aby trvalo venovali pozornosť čistote okoliu svojich príbytkov. Len spoločnými silami dosiahneme poriadok. Želáme si, aby naša obec rozkvitala do krásy a stala sa príťažlivou aj pre turistov a návštevníkov.

Text i foto: -dm-, ©2020-webm-