Poludnica fašiangovala v meste.

Do fašiangového sprievodu v Liptovskom Mikuláši sa zapojila aj Poludnica zo Závažnej Poruby. Zaspievala homrľajské piesne, zavinšovala zdravia, šťastia a do tanca pojali aj primátora. Zaplnené námestie oslovili nápadité masky. Vari najviac "zabodoval" porubský turoň a mimoriadne živý medveď Mrmľaj - Homrľaj.

Spoločne pochovali basu a zanôtili: "... už sa fašiang kráti, už sa nenavráti..."

Fotogaléria:

Text: -dm-, foto: -Zuzka Macková-, ©2020-webm-