Pocta Belopotockému.

Rok 2020 nevnímame len ako Rok slovenského divadla, ale aj ako rok 190. výročia prvého ochotníckeho predstavenia, ktoré sa konalo v Liptovskom Mikuláši zásluhou G. F. Belopotockého. Spomienkové podujatie sa začalo 15. júna 2020 o 17. hodine pred Čiernym orlom otvorením série akcií pod názvom Pocta Belopotockému. Prítomní si najskôr prezreli exteriérovú výstavu v Ulici 1. mája. Potom nasledoval akt kladenia vencov pri soche Belopotockého. Vence položili predstavitelia mesta, kultúrnych organizácií a 28 zástupcov ochotníckych divadiel z Liptova. Veniec položilo aj divadlo 3GD zo Závažnej Poruby. Pred budovou Múzea Janka Kráľa uviedli členovia Matičnej ochotníckej scény predstavenie o živote a práci G. F. Belopotockého. Vo veľkej sále DK v L. Mikuláši otvorili bannerovú výstavu fotografií o ochotníckom divadle v Liptove od roku 1930 až po súčasnosť. Ochotnícke divadlo 3GD zo Závažnej Poruby zastupovali režisérka Lucia Bačíková a domáci herci Iveta Beťková a Dušan Migaľa. Bolo to veľké stretnutie divadelníkov, ktorí sa stali nositeľmi ochotníckej tradície. Celá akcia podliehala aktuálnym bezpečnostným a hygienickým opatreniam v súvislosti s COVID – 19.

Text i foto: -dm-, ©2020-webm-