Oživili tradície, aby to, čo tu bolo, stále bolo.

Fašiangové tradície v obci pod Poludnicou oživila aj v tomto roku folklórna skupina Poludnica.

Sprievod sa začal o deviatej ráno a trval do tretej. Homrľajci zatancovali a aj zavinšovali: "...zdravia, šťastia stálieho." Hriatym a fánkami sprievod masiek ľudia počastovali ako sa patrí a potom si spoločne zaspievali: "...keby bola za groš slama, za dva groše jarina, vera by si Homrľajka krajšie čižmy kúpila..."

Takto v sobotu 15. februára 2020 nositelia tradícií naplnili odkaz tých, čo tu boli pred nami.

Fotogaléria:

Text i foto: -dm-, ©2020-webm-