Opäť sme testovali...

Vzhľadom na nariadenie vlády o otváraní škôl a nutnosti pretestovania obyvateľstva sme aj napriek neustále sa meniacim nariadeniam vyšli v ústrety našim občanom a opäť sme testovali.

Testovanie bolo určené hlavne občanom, ktorí testy potrebovali buď do zamestnania, alebo do škôl.

Opäť ďakujem celému odbernému tímu, ktorý už tretí víkend to ťahá v rovnakom zložení aj napriek vyčerpaniu neodmietnu pomoc.

Dnes bolo otestovaných 287 občanov. Pozitívny nebol nikto.

Ing Pavel Beťko, starosta obce.

 

Text: -Pavel Beťko-, foto: -dm-, ©2021-webm-