Október - mesiac úcty k starším...

Seniori si zaslúžia, aby sme im venovali pozornosť, lásku i úctu. Prešiel mesiac október, mesiac, ktorý je venovaný našim seniorom. Každý rok si pre našich seniorov pripravia deti z MŠ a ZŠ krásne vystúpenie pre potešenie duše. Tento rok sa pre zlú pandemickú situáciu vystúpenie detí uskutočniť nemohlo. No aj napriek tomu, deti a pani učiteľky zo základnej školy M. Rúfusa na našich starkých nezabudli a vytvorili pre nich krásne darčeky, ktoré nám v rámci prechádzky doniesli. S radosťou a láskou sme ich odovzdali. Veľmi sa z darčekov potešili a posielajú deťom virtuálne veľké ĎAKUJEME! Tešíme sa na deň, kedy zas budeme môcť spojiť detskú generáciu s tou našou seniorskou a spoločne si zaspievame, zaspomíname a zatancujeme. Chvíľu času, obdivu, lásky a porozumenia, to je to najdôležitejšie čo im môžeme dať.

Seniori, máme Vás radi.

Text i foto: -Petra Mišíková-,©2021-webm-