Odpad triedime, oplatí sa to!

Obec Závažná Poruba zakúpila žlté nádoby určené na plasty a doručila do každej domácnosti. Občania pochopili túto výzvu, plasty vytriedili a uložili do týchto nádob. Takto vyzerá obec pred vývozom vytriedených plastov.

Prvý vývoz sa uskutočnil vo štvrtok 15. júla 2021.

Text i foto: -dm-, ©2021-webm-