Obec si pripomenula najťažšie chvíle v histórii...

Evakuácia znamená vyprázdnenie, vysťahovanie. Dôvodom takejto mimoriadnej udalosti, ktorú Závažná Poruba prežívala pred 76. rokmi, bola vojna. Obec okupovalo nemecké vojsko. 2. februára 1945 sa na Žiari objavili prieskumné jednotky Červenej armády v bielom a na lyžiach. Nemci nad Iľanovom kopali zákopy a kládli míny. Chystali obranu.

Boje trvali desať týždňov. Aby sa predišlo obetiam na civilnom obyvateľstve Červená armáda nariadila evakuáciu: 20 km za front.

V obecnej kronike je napísané: "...obecný sluha vyhlásil, že musíme všetci odísť a to hneď. Dom, náradie dobytok, šatstvo, stravu, všetko opustiť. Ratovať život. Čo si vziať so sebou? Kde na noc s deťmi?..." Nastali najťažšie chvíle v histórii obce. Boje trvali 10 týždňov. V opustenej dedine boli poškodené viaceré domy, vyhorelo 18 hospodárskych budov, poškodené strechy, vybité okná... Zásah dostala škola, kultúrny dom, poškodený bol organ. O život prišlo 6 osôb.

Tieto udalosti si Závažná Poruba každým rokom pripomína začiatkom februára ako Deň pokánia. Je to dávno. Ale aj tak. Na pamiatku tých, čo padli a prežili evakuáciu zapáľme sviečku. Nezabúdame a pripomíname!

Text: -dm-, foto: -kronika obce-, ©2021-webm-