Na prázdniny pripravení...

Predposledný deň školského roka bol v Základnej škole M. Rúfusa v Závažnej Porube venovaný príprave na bezpečné prežitie prázdnin. Toto obdobie prináša kopec zážitkov a dobrodružstiev, ale aj nástrah a nebezpečenstiev.

Preto pani učiteľky spolu s preventistkou z Liptovského Mikuláša pripravili pre deti zaujímavé dopoludnie zamerané najmä na bezpečnosť. Na jednotlivých stanovištiach si deti preverili, či vedia poskytnúť prvú pomoc, poznajú dopravné značky, povinnú výbavu bicykla a tiesňové linky. Poznávali rôzne bylinky, ktoré môžu nájsť počas prechádzky v prírode, pripomenuli si, aké je pre našu planétu dôležité triedenie odpadu. A pre prípad núdze, jedno stanovište bolo venované aj morseovej abecede. 

Veríme, že leto našich školákov bude pohodové a bezpečné.

Všetkým prajeme krásne prázdniny.

Text: -kpt. JUDr. Anna Poljaková, foto: -Mária Boltižiarová-, ©2020-webm-