Na ihrisku si povedali ÁNO...

Covid – 19 a opatrenia, ktoré prijalo Slovensko priniesli so sebou aj netradičné miesta pre slávnostné udalosti. Tak sa stalo, že priestory futbalového štadióna v Závažnej Porube sa premenili na svadobný palác, kde si v sobotu 18. septembra 2021 mladomanželia – športovci, povedali svoje ÁNO.

Tex i foto: -dm- ©2021-webm-