Medveď Homrľaj navštívil materskú školu.

Vzdelávací program pre materské školy zahŕňa aj regionálnu výchovu. Cieľom je poznávanie tradičných miestnych zvykov a folklórnych prejavov. Práve preto v stredu 12. februára 2020 domáci folkloristi z Poludnice navštívili Materskú školu v Závažnej Porube. Deti podnietili k spevu, tancu a vysvetlili, že fašiangové zvyky majú svoju históriu a patria ku koloritu našej obce.

Deti pochopili a prijali za vlastné:

Fašiangy predstavujú časť roka od Troch kráľov do Popolcovej stredy. Vtedy sa konali veselice, tancovačky a chodili maškarné sprievody.

Hlavná postava je Medveď, mrmľaj - Homrľaj. Medveď žartovne tancuje a zabáva deti i dospelých.

Spieva sa pieseň: Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde, kto nemá kožúška zima mu bude.

Ozembuch je jednoduchý rytmický nástroj.

Za spev a tanec fašiangovníkom prináleží odmena: slanina, klobása, vajcia, sladkosti.

Čo sa deti v škole naučili, to si vyskúšajú naživo: V čase fašiangov navštívia obecný úrad, poštu, obchod a opýtajú sa: "Dovolíte s Homrľajom?" Zaspievajú a zavinšujú zdravia, šťastia stáleho... Nositelia tradícií takto jednoducho priviedli deti k poznávaniu a osvojeniu si faktov, ktoré sa viažu k tomuto obdobiu.

Fotogaléria:

Text: -dm, foto: -Danka Čupková-, ©2020-webm-