Malí i veľkí pigali guľky...

Obec Závažná Poruba a Nadšenci bežeckého lyžovania usporiadali 24. júla 2021 9. ročník Dňa zabudnutých hier.

V disciplíne piganie guliek zvíťazil Peter Libák. 2. miesto Peter Hekeľ Iľanovský, 3. miesto Jaroslav Bella. Výsledky vo všetkých kategóriách budú prístupné na W stránke Bežeckého klubu Opalisko.

Text: -dm-, foto: -Richard Macko-, ©2021-webm-