Kto pomohol celkom nezištne? Ďakujeme!

V priestoroch Základnej školy Milana Rúfusa v Závažnej Porube sa v pondelok 24. mája 2021 stretli predstavitelia spoločností, ktoré poskytli pomoc pri zabezpečení nových čističiek vzduchu a antimikrobiálnej fólie. Starosta obce Pavel Beťko ocenil túto nezištnú výpomoc a prítomným poďakoval za podporu poskytnutú porubskej škole. V sprievode riaditeľky Moniky Štrkolcovej si hostia prezreli triedy a školské priestory. Zásluhou moderných hygienických technológií je interiér objektu vybavený na vysokej úrovni. Predstavitelia Komunitnej nadácie Liptov, zástupcovia spoločnosti Gergonne Slovensko a Rotary clubu v Liptovskom Mikuláši prijali od školákov úprimné slová poďakovania a vďačne prijali z rúk detí malý darček.

Všetkým zainteresovaným patrí veľké ĎAKUJEME! Želáme si, aby v priestoroch školy sa uskutočnilo ešte viac takýchto milých stretnutí.

Katarína Migaľová, predsedníčka ZRPŠ.

Text: -Katarína Migaľová-, foto: -dm-, ©2021-webm-