Kto môže, pomôže...


V uplynulých dňoch sa stala tragédia rodine, ktorej vyhorel dom na Konskej a v podstate sa ocitla odkázaná na pomoc iných.

Ide o mladú rodinu Táni Čatlochovej, rodenej Šúlekovej (dcéra našej bývalej poštovej doručovataľky).

Vieme, že v takejto situácii je každá pomoc dobrá.

Preto bol zriadený transparentný účet: SK77 0900 0000 0051 8106 8735

Verím, že ako Porubänia neostaneme bokom a pomôžeme mladej rodine v tejto ťažkej situácii.

Vopred ďakujeme!

Ing. Pavel Beťko starosta obce

©2021-webm-