Koronavírus – COVID-19, informácia pre verejnosť a pre jednotlivcov ...

Upozornenie!

Úrad verejného zdravotníctva SR na základe rozhodnutia vlády SR a Ústredného krízového štábu SR prostredníctvom vydania opatrení zabezpečí na úseku verejného zdravotníctva nasledovné:

  • až do odvolania sa predlžuje všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zákaz organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy (termín od 24.03.2020 do odvolania). Viac tu:

  • zatvorenie obchodov v nedeľu za účelom sanitárneho dňa (predajne potravín, mäsa, chleba a pečiva, ovocia a zeleniny, predajne potravín na osobitné výživové účely pre dojčatá a malé deti a predajne potravín na osobitné lekárske účely, lekárne, predajne a výdajne zdravotníckych pomôcok, predajne drogérie, predajne novín a tlačovín, predajne s krmivom pre zvieratá a veterinárnych ambulancií). (Termín od 25.03.2020 do odvolania). Viac tu:

  • vydanie opatrenia, ktorým sa zakazuje vychádzať a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest (Termín od 25.03.2020 od polnoci do odvolania). Viac tu:

  • dočasné pozastavenie poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb s ambulantnou formou tejto sociálnej služby všetkým poskytovateľom sociálnej služby v týchto zariadeniach, ktorými sú: denné stacionáre, zariadenia pre seniorov s ambulantnou formou sociálnej služby, zariadenia opatrovateľskej služby s ambulantnou formou sociálnej služby, rehabilitačné strediská s ambulantnou formou sociálnej služby, špecializované zariadenia s ambulantnou formou sociálnej služby, domovy sociálnych služieb s ambulantnou formou sociálnej služby, denné centrá (bývalé "kluby dôchodcov") a zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa ( bývalé "detské jasle"). Prikazuje sa verejným a neverejným poskytovateľom sociálnych služieb
    dôsledne dodržiavať hygienicko-epidemiologický režim. (Termín od 25.03.2020 do odvolania). Viac tu:

  • vyčlenenie špeciálneho časového rámca pre pohyb osôb nad 65 rokov v obchodoch (napríklad potraviny) od 9.00 h do 12.00 h (pondelok – sobota) Termín sa upresní.

  • meranie telesnej teploty pri vstupe do nemocníc, obchodov či iných priestorov s vysokou koncentráciou ľudí, dodržiavanie dvojmetrového rozostupu v rade. Termín sa upresní. Čítať celý článok...


Mohlo by vás zaujímať:

...Štátny web o koronavíruse: https://www.korona.gov.sk
...Úrad verejného zdravotníctva: http://www.uvzsr.sk
...Ministerstvo zdravotníctva SR: https://www.health.gov.sk
...Neverte dezinformáciám: Hoaxy a podvody - Polícia SR

... https://www.rtvs.sk/koronavirus


  • Opatrenie - usmernenie - rozhodnutie:

Opatrenia a informácie z Ústredného krízového štábu zo dňa 24.3.2020...

Verejná vyhláška_rozhodnutie - izolácia v domácom prostredí... ( i pdf 1,06 Mb)

Verejná vyhláška_rozhodnutie - zákaz hromadných podujatí... ( i pdf 627,7kB)

Opatrenia obce Závažná Poruba na základe vyhlásenia opatrení ... i pdf 235,7 kB )

Obmedzený vstup na Obecný úrad v Závažnej Porube... 

Opatrenia a zákazy pre MŠ v Závažnej Porube – COVID-19... 

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky pre verejnosť o karanténe... i pdf80,9 kB )

Zmena a doplnenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia... i pdf 84,1 kb)


  • po ceste zo zahraničia:

Viac prílohy:

 Príloha č. 1 TU...  ( i pdf 1,06 Mb)

 Príloha č. 2 TU...  ( i pdf 304,5 kB)

 Príloha č. 3 TU...  ( i pdf 541,4 kB)

 Príloha č. 4 TU...  ( i pdf 191,9 kB)

 ©2020-webm-