Koľko ste spotrebovali?

Stredoslovenská distribučná spoločnosť a.s. vykonáva v dňoch 4. – 8. januára 2021 odpočty spotreby elektrickej energie za rok 2020. Odpočtárka je označená reflexnou vestou, totožnosť preukazuje služobným preukazom a dodržiava všetky hygienické opatrenia.

Faktúra za spotrebovanú elektrickú energiu bude odberateľom doručená do 14 dní.

 Text i foto: -dm-, ©2020-webm-