Klub dôchodcov obnovil svoju činnosť...

Po čiastočnom uvoľnení pandemických opatrení sa dňa 10.6.2021 seniori zišli v areáli Mateja Staroňa na členskej schôdzi spojenej s "opekačkou" za účasti 54 členov.

Po oboznámení sa s plánom práce na druhý polrok, si schuti zaspievali, poopekali klobásky a zapojili sa do športových hier. Počasie bolo ako z katalógu, prialo nášmu stretnutiu a všetci prítomní pookriali na tele, aj na duši.

Text i foto: -Magdaléna Iľanovská-©2021-webm-

 

Mohlo by vás zaujímať...

©2021-webm-