Keď dobrá myšlienka osloví ľudí s veľkým srdcom.

Starostlivosť o zdravie človeka a bezpečnosť v týchto časoch je témou pre každého z nás. Práve táto myšlienka nás motivovala od začiatku. Rozmýšľali sme ako urobiť zo Základnej školy Milana Rúfusa v Závažnej Porube školu ešte bezpečnejšiu. Zároveň ponechať našim deťom možnosť pohybovať sa v priestoroch školy tak, aby sa cítili bezstarostne. Veď predsa tu trávia veľa zo svojho času. Aktuálna situácia nás vyzvala dbať o zdravie na intenzívnejšej úrovni, ako to bolo potrebné doteraz. Preto sme hľadali riešenia, ktoré budú osožné nielen v čase pandémie, ale aj v budúcnosti. Začali sme hľadať najkvalitnejšie a najefektívnejšie riešenie pre naše požiadavky. Oslovila nás možnosť nainštalovať do tried a na chodby vhodnú technológiu, ktorá dezinfikuje a čistí priestory a je maximálne bezpečná pre ľudí, ktorí sa nachádzajú v jej blízkosti.

Pre lepšiu predstavu tieto zariadenia patria medzi najmodernejšie dezinfekčné zariadenia vzduchu. O to viac nás teší fakt, že boli navrhnuté, vyrobené a certifikované na Slovensku. Po odprezentovaní našej predstavy sme našli veľmi pozitívny ohlas práve v blízkom okolí. Túto myšlienku nám pomohla zrealizovať Komunitná nadácia Liptov v zastúpení Janky Mrlianovej. Oslovili partnerský Rotary club, v ktorom sme našli ďalšieho výnimočne ochotného partnera. Poskytli odbornú radu a prisľúbili aj nemalú finančnú pomoc. Postupne sa pridávali aj ďalší a tak sa naša myšlienka mohla pomaly uskutočniť. Finančne a organizačne prispeli nielen spomínané organizácie, ale aj rodičia žiakov, priatelia školy a výrazne aj Obec Závažná Poruba, ktorá je zriaďovateľom školy.

Predseda Rotary Clubu Jaroslav Grygar prišiel s ďalšou myšlienkou ako vybaviť triedy ešte modernejšie. Oslovil spoločnosť Gergonne Slovensko, ktorá sídli v priemyselnej zóne v Okoličnom. S touto firmou dohodol spoluprácu a podporu pri aplikácii špeciálnej antimikrobiálnej fólie, ktorú nám táto spoločnosť poskytla ako sponzorský dar. Táto fólia chráni odteraz každú školskú lavicu v našej škole a každú učiteľskú katedru. Ničí baktérie a vírusy (vrátane koronavírusu). Antimikrobiálna fólia je bezpečná pre ľudí a životné prostredie.

Všetci vieme, že dobrú školu tvoria hlavne ľudia, učitelia, žiaci, rodičia a komunita do ktorej škola patrí. Avšak sme radi, že sme kvalitu školy mohli spoločne posunúť znovu o úroveň vyššie. Všetkým zainteresovaným patrí veľké ďakujem hlavne od detí a učiteľského zboru.

Viac z realizácie na priložených fotkách.

Mgr. Katarína Migaľová, predsedníčka ZRPŠ pri ZŠ MR v Závažnej Porube

Text i foto: -Katarína Migaľová-, ©2021-webm-

Ďalšie informácie nájdete TU...